Hotell Hackspett. Vasaparken Västerås 2004-08-18

Bild 1.  


Bild 2.  


Bild 3.  


Bild 4.  


Bild 5.  


Bild 6.  


Bild 7.  


Bild 8.  


Bild 9.  


Bild 10.  


Bild 11.  


Bild 12.  


Bild 13.  

C l o s e / S t ä n g