Helsinki City Grand Prix. Toyota Formula1 2006-08-12

Bild 1.  


Bild 2.  


Bild 3.  


Bild 4.  


Bild 5.  


Bild 6.  


Bild 7.  


Bild 8.  


Bild 9.  


Bild 10.  


Bild 11.  


Bild 12.  


Bild 13.  


Bild 14.  


Bild 15.  


Bild 16.  


Bild 17.  


Bild 18.  


Bild 19.  


Bild 20.  

C l o s e / S t n g